Preskoči na sadržaj
Najjača zaštita od pregorevanja
+386 1 4205 730
Besplatna pomoć
Priroda je mudra Ars Pharmae

Pravna informacija

Ova veb lokacija je vlasništvo preduzeća Ars Pharmae d.o.o., koje takođe upravlja ovom veb lokacijom.

Sadržaji objavljeni na ovoj veb lokaciji smeju se reprodukovati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju zadržati sva navedena upozorenja o autorskim pravima i zato se ne smeju prepisivati, umnožavati ili distribuirati na neki drugi način bez dozvole preduzeća Ars Pharmae d.o.o.

Trudimo se da na veb lokaciji objavljujemo samo tačne i aktuelne podatke, ali ne možemo garantovati apsolutnu tačnost i pouzdanost svih objavljenih podataka. Takođe, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za moguće posledice nastale zbog upotrebe informacija objavljenih na ovoj veb lokaciji ili zbog privremene nefunkcionalnosti veb lokacije.

Svesni smo da je privatnost posetilaca naše veb lokacije veoma važna. Zato će se svi podaci koje prikupljamo na veb lokaciji (obrazac za kontakt, naručivanje besplatnog paketa, pitanja stručnjacima) koristiti isključivo u svrhe za koje su prikupljeni. Sve lične podatke čuvaćemo u tajnosti i nećemo ih davati nikome bez vašeg prethodnog pristanka.

Ars Pharmae d.o.o. zadržava pravo na izmenu svih podataka koji su objavljeni na ovoj veb lokaciji.

Korišćenjem ove veb lokacije posetilac potvrđuje da prihvata navedene uslove i da je saglasan sa njima.